میزغذاخوری آنتیک

  قیمت جدید: ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان

  (قیمت بدون احتساب صندلی و به تومان است)

  مشخصات:

  چهار نفره  ۱،۴۰۰،۰۰۰ 

  شش نفره ۱،۷۷۰،۰۰۰

   

  ابعاد:

  قابلیت: 

   

  جنس:

   روکش صفحه از چوب راش