میزغذاخوری تارا

  قیمت جدید: ۱,۵۳۴,۰۰۰ تومان

  قیمت:

  نهارخوری ، صفحه شیشه ای ،4 نفره   ۱،۵۳۴،۰۰۰

  نهارخوری ، صفحه شیشه ای، 6 نفره   ۱،۸۸۰،۰۰۰

  (قیمت ها بدون احتساب صندلی و به تومان هستند)

   

  مشخصات:

  چهارنفره دایره شکل

  شش نفره بیضی شکل

   

  ابعاد:

  ۴ نفره

  ۶ نفره

   

  قابلیت: 

  صفحه شیشه ای آن امکان نمایان شدن طرح زیبای پایه را می دهد و پایه ها المانی از درختانی در هم تنیده هستند که به آسمان رسیده اند.

   

  جنس:

  سطح روی میز شیشه ای، پایه ها و محل اتصال آنها از جنس چوب راش می باشد.