میزغذاخوری روموس

  قیمت جدید: ۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان

  :قیمت 

  نهارخوری ۴ نفره   ۱،۹۲۲،۰۰۰

  نهارخوری ۶ نفره   ۲،۱۰۴،۰۰۰

  نهارخوری ۸ نفره   ۲،۲۶۴،۰۰۰

  نهارخوری ۱۰ نفره   ۲،۶۷۱،۰۰۰

  نهارخوری ۱۲ نفره   ۲،۸۳۳،۰۰۰

   (قیمت ها بدون احتساب صندلی و به تومان می باشند)

   

  مشخصات:

  در اشکال مربع و مستطیل ؛

  چهار، شش ،هشت و ده نفره می باشد.

   

  ابعاد:

  ۴ نفره: طول و عرض ۱۰۰*۱۰۰ ، ارتفاع ۷۷ سانتی متر

  ۶ نفره: طول وعرض ۱۰۰*۱۶۰ ، ارتفاع ۷۷ سانتی متر 

  ۸ نفره: طول وعرض ۱۰۰*۲۰۰ ، ارتفاع ۷۷ سانتی متر   

   

  جنس:

  پایه ها چوب راش و صفحه میز روکش چوب راش