میزغذاخوری آوا

  قیمت جدید: ۱,۲۵۸,۰۰۰ تومان

   

  قیمت:

  صبحانه خوری ۴ نفره (پایه سفید) ۱،۱۱۰،۰۰۰

  صبحانه خوری ۴ نفره(طرح چوب)  ۱،۵۱۲،۰۰۰

  نهارخوری ۴ نفره ۱،۲۵۸،۰۰۰

  ناهارخوری ۶ نفره  ۱،۶۰۴،۰۰۰ 

  ناهارخوری ۸ نفره  ۱،۶۶۷،۰۰۰

  (قیمت ها بدون احتساب صندلی و به تومان هستند)

   

  مشخصات:

  چهار، شش و هشت نفره؛

  چهار نفره در دو ابعاد متفاوت ،صبحانه خوری و غذاخوری تولید میشود.

  طرحی ساده با پایه های سفید.

  صفحه روی میز در سه رنگ (خودرنگ،گردویی وسفید) تولید می شود.

    

  ابعاد:

  ۴ نفره:در دو ابعاد متفاوت.

            طول و عرض ۹۰*۹۰ ، ارتفاع ۷۴ سانتی متر

            طول و عرض ۱۲۰*۷۵ ،ارتفاع ۷۴ سانتی متر

   

  ۶ نفره: طول وعرض ۹۰*۱۵۰ ، ارتفاع ۷۴ سانتی متر 

   

  ۸ نفره: طول وعرض ۹۰*۱۸۰ ، ارتفاع ۷۴ سانتی متر   

   

  قابلیت: 

  صفحه روی میز در سه رنگ (خودرنگ،گردویی وسفید) تولید می شود.

   

   

  جنس:

  پایه های میز ملامینه و روکش صفحه از چوب راش.