میزغذاخوری آرکی

  قیمت جدید: ۲,۰۴۹,۰۰۰ تومان

  شش نفره  ۲،۰۴۹،۰۰۰ 

  (قیمت به تومان و بدون احتساب صندلی هستند ) 

   

  مشخصات:

  در ساخت این محصول از دستگاه سی ان سی  استفاده شده و به همین علت تناسبات بسیار دقیق است.

  سطح رویه میز شیشه ای وشفاف برای دیده شدن طرح پایه میز.

   

  ابعاد:

   

  قابلیت: 

  سطح رویه میز شیشه ای وشفاف و از آن جدا می شود.

   

  جنس:

  چوب راش و شیشه